سوال حقوقی

سوال حقوقی

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، استفاده انحصاری از خانه مورث بوسیله احد از ورثه با وجود عدم رضایت سایر وراث، مستلزم پرداخت اجرت المثل ملک ...
سوال حقوقی

سوال حقوقی

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، انفصال از خدمت به معني منع از اشتغال بكار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‎شود. برابر بند "د"...
سوال حقوقی

سوال حقوقی

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، صادر کننده چک با شکایت کیفری به پرداخت وجه محکوم نمی شود. فقط مجازات می شود و اگر دارنده چک می خواهد از مزایای ...
پس از سرقت یا مفقودی چک، صادر کننده یا دارنده آن چگونه باید پیگیری کند؟
۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۱۶
واخواهی به چه معنایی است؟
۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۴۰
تصرف عدوانی از منظر کیفری چگونه است؟
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۰۶
آثار و تبعات ازدواج های قانونی کدام است؟
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۱۱
شیوه اجرای احکام کیفری چگونه است؟
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴
شیوه اجرای احکام مدنی چگونه است؟
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۱۴
حدود مسئولیت شرکت های بیمه در تصادفات رانندگی چه میزان است؟
۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۵۳
سهم وراث طبقه سوم از ارث چگونه محاسبه می شود؟
۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۵۵
جرم جعل چیست و مصادیق جعل مادی کدام است؟
۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۳۱
نحوه نقل و انتقال انشعابات ساختمان چگونه است؟
۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۲