معاونت فرهنگی قوه قضاییه 16 مرداد 1397 ساعت 13:34 http://www.farhangionline.ir/gallery/3590/2/بازدید-معاون-فرهنگی-قوه-قضاییه-خبرگزاری-فارس -------------------------------------------------- عنوان : بازدید معاون فرهنگی قوه قضاییه از خبرگزاری فارس -------------------------------------------------- متن :